© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
2022
Januari: start 2e groep cursisten voor de vervolgopleiding naaien.
De basisopleiding snit en naad  en de vervolgopleiding - le perfectionnement- verlopen als gepland. In januari 2022 is een 2e groep meisjes onder leiding van Adama Keďta met deze vervolgopleiding gestart. De lessen worden nu op zaterdag gegeven.  Een deel van de cursus  wordt besteed aan het beheren van een eigen naaiatelier: de cursisten leren prijzen bepalen, facturen maken en  een eenvoudige boekhouding opstellen. Adama werkt samen met Boubacar voor dit deel van het programma. Een 12-tal meisjes volgt deze lessen maar ook vroegere afgestudeerden schrijven zich in. Een derde reeks van 30 lessen begint in december 2022.
De opbrengst van de verkoop van de  afgewerkte producten , hoe nederig ook, wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw naaimateriaal.
Verder meldt Adiza, de coördinatrice, ons  dat heel wat meisjes in de naaimachine-zaal komen werken “et ça se passe bien!”
Voor de beide vormingen, basis- en vervolgopleiding, zijn in totaal 70 meisjes ingeschreven.
27 januari tot 4 februari: werkbezoek
Drie leden van ons bestuur gingen op werkbezoek. Dit jaar was meer spartaans: we logeerden niet meer in het hotelletje Le Wa maar op het centrum zelf; een klaslokaal was ingericht tot kleine slaapzaal met drie bedden en de maaltijden bestonden voor een groot deel uit brood met banaan en wat beleg, thee en 's middags een Malinese  ‘riz sauce’. Maar de menselijke warmte was er niet minder om.
In januari 2023 gaan we opnieuw naar Bamako. De stad is relatief veilig hoewel erbuiten moeilijk kan gereisd worden.  
19 maart: vormingsdag met de 4de Pijler
Enkele leden van onze vzw namen deel aan deze dag in het Vlaams Parlement waar een groot aantal projecten uit het zuiden ervaringen uitwisselen en contacten leggen.
2 april: samenkomst van het Netwerk Mali-Burkina
Dit zijn een 15-tal solidariteitsgroepen die 2 keer per jaar samenkomen en regelmatig info per mail uitwisselen over hun projecten in Mali en Burkina Faso. Samenkomst in Mechelen.
24 april: Teriya-ontmoetingsdag in het Administratief Centrum te Tervuren
Op deze eerste bijeenkomst met spaghetti-maal na de coronacrisis waren een 90-tal volwassenen aanwezig. Het was voor het Teriya-team belangrijk weer persoonlijk contact te hebben met on ze sympathisanten en toelichting te kunnen geven over de werking van het project.
Juli: start lessenreeks over gendergerelateerd geweld
Eén van de
objectieven van Benkan is de meisjes die ze vormen, weerbaar en zelfstandig maken. Eén aspect is ze bewust maken van het fysisch en psychisch geweld dat gegroeid is uit tradities. Mr Ballo en Mme Touré van AMSOPT, (Association Malienne pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles, wat GAMS is in België) geven 10 voordrachten met debat over gendergerelateerd geweld met thema's als  besnijdenis bij de vrouw, seksueel geweld,  gedwongen huwelijk en info over diensten waar jonge vrouwen hulp kunnen krijgen. De meisjes hebben de eerste sessies met grote aandacht gevolgd en lang gedebatteerd. Het was een gelegenheid openlijk te kunnen spreken over zaken  waar vaak een taboe over ligt.
September: start cursus textielverven met natuurvriendelijke verfstoffen
In september is een cursus van 8 sessies 'traditioneel textielverven met indigo' voor 5 cursisten gestart. Met Eric, un artiste, die een eigen atelier heeft, leren de meisjes stoffen verven met een kleurstof die gewonnen wordt uit planten en  die milieuvriendelijker en minder schadelijk voor de gezondheid is dan de tot nu toe gebruikte verfstoffen. Ze  maken vooral sjaals, gordijnen, servetten en tafellakens die ten voordele van Benkan verkocht worden.
Eén van de objectieven van Benkan is de meisjes die ze vormen, weerbaar en zelfstandig maken. Eén aspect is ze bewust maken van het fysisch en psychisch geweld dat gegroeid is uit tradities .  Vanaf juli geven Mr Ballo en Mme Touré van AMSOPT, (Association Malienne pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles, wat GAMS is in België)  10 voordrachten met debat over gendergerelateerd geweld met thema's als  besnijdenis bij de vrouw, seksueel geweld,  gedwongen huwelijk en info over diensten waar jonge vrouwen hulp kunnen krijgen. De meisjes hebben de eerste sessies met grote aandacht gevolgd en lang gedebatteerd. Het was een gelegenheid openlijk te kunnen spreken over zaken  waar vaak een taboe over ligt.

2 oktober 2022: Fairtrade ontbijt in Rotselaar Teriya werkte mee aan de bediening en de organisatie ervan. De opbrengst gaat steeds naar een project in het Zuiden dat door de gemeente Rotselaar gesponsord wordt.

Begin november 2022: Bezoek van Adiza, onze coördinatrice in Bamako
Adiza Sangaré werkt voor een Duitse NGO in Mali en was voor haar job vanuit Bonn voor een paar dagen in België. Op een paar werkvergaderingen hebben we de evoluties bij Benkan met haar besproken. Ook werd uitvoerig gesproken over de toekomst van het project: de verjonging van het team opleiders en het statuut van het gebouw.

3 december 2022: Samenkomst van het Netwerk Mali-Burkina in Mechelen
Dit zijn een 15-tal solidariteitsgroepen die 1 keer per jaar samenkomen en regelmatig info per mail uitwisselen over hun projecten in Mali en Burkina. Het doel is te leren uit elkaars ervaringen.

17 december 2022: Sociale Kerstmarkt Tervuren
Op deze extreem koude dag hielden we een stand op de markt van Tervuren. We gaven info over ons project en boden Mali-stoffen, juwelen en koffie en gebak aan.