© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
2018
Januari 2018:  Adiza Sangaré start met de begeleiding van de leerkrachten.                                                                      
Met regelmatige werksessies over de evaluatie van het project wil Benkan
een 5-jarenplan opstellen zodat de continuïteit van het project gegarandeerd wordt.

26 april  2018: Diploma-uitreiking                                                                     
In april kon Benkan opnieuw een feest organiseren voor een 30 -tal vrouwen die afstudeerden. Het werd terug een gelegenheid de familie van de meisjes, de omwonenden en de plaatselijke notabelen bij de werking van het project te betrekken.
27 mei 2018: Bureau Bas Smets uit Brussel: “Runs for Mali”                                                                  
Bas Smets liep er met zijn medewerkers de 20 km door Brussel ten voordele van Benkan. BBS helpt al jaren ons project door praktische medewerking, zoals het tekenen van bouwplannen.
23 september 2018 : Het Fairtrade-ontbijt in de Sportoase van Rotselaar
De opbrengst van het  Fairtrade - ontbijt door de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking georganiseerd, wordt dit jaar toegekend aan TERIYA voor het project Benkan. Met een stand werd ons project  voorgesteld . In een uiterst positieve sfeer kwamen een paar honderd mensen op de uitnodiging af. We danken de gemeente Rotselaar voor de steun aan ons project.

29 september 2018 : Spaghetti-avond Tervuren
GROEN + Tervuren organiseert een spaghetti-avond ten voordele van vzw TERIYA. Wij waren er met een stand.
18 november 2018 Vredesmarkt Oud-Heverlee
Ondertussen is het een traditie geworden deel te nemen aan de Vredesmarkt van Oud-Heverlee. Ook dit keer was er volop interesse voor het  project Benkan en werd veel koffie geserveerd en de juweeltjes vielen in de smaak.
27 november-10 december 2018 Werkbezoek Bamako
Het werkbezoek met Julia, Linda, Moniek en Jul, was in het teken van de vriendschap die onze vzw Teriya in de loop der jaren met de mensen van BENKAN heeft opgebouwd: een warm onthaal en een sfeer van vertrouwen en openheid. Benkan is een grote familie voor Teriya geworden. Gedurende 10 dagen werden alle aspecten van het opleidingscentrum besproken: beheer en organisatie, capaciteitsopbouw, werving en opleiding van toekomstige medewerkers, het onderhoud van het nieuwe gebouw. De financiële situatie werd grondig en transparant uitgelegd. Ondertussen besprak Jul met de aannemer de nodige verbeteringen aan de bouw.

Pluspunten zijn:
Als besluit van het werkbezoek organiseerde Benkan met de apprenantes en het Benkan-netwerk in het centrum een feest voor Teriya. Mensen uit de buurt hielpen de maaltijd klaarmaken (‘riz gras’ en een sucrerie). Er werd muziek gemaakt en gedanst. Werkelijk een feest van vriendschap.
de bouw is nu af en de bovenverdieping ingericht met meubilair en 22 naaimachines.
een waterput is geboord. Jul van IzG, heeft met de lokale firma Yandalux, die instaat voor de aanleg van de waterput, afspraken gemaakt voor de installatie van een pomp aangedreven door zonnepanelen en een waterreservoir.
een plan wordt opgesteld voor ‘les causeries du vendredi”: sprekers zullen de meisjes informeren over hygiëne, gezonde voeding, voortijdige zwangerschap en rechten van de vrouw in het gezin. Een wekelijkse sportles staat ook op het programma. Teriya is bereid dit te financieren.
de lesgevers besteden heel wat tijd buiten de lesuren aan hun ‘rôle de papa et maman’: frequente huisbezoeken aan de ouders van ‘apprenantes’ die problemen hebben.
meer en meer raakt de buurt bij het project betrokken; omwonenden vragen nu zelf om opleiding. Dit aspect wordt bestudeerd
de omkadering door de consulente Adiza versterkt het team en creëert openingen voor samenwerking met gelijkaardige opleidingscentra en naaiateliers.
de vraag naar traditioneel geverfde stoffen is sterk verminderd door de invoer van goedkopere bazin uit China. Onze formatrice teinturerie volgt nu een vorming in het gebruik van organische kleurstoffen.
ook naar borduurwerk is minder vraag door de economische situatie en de groeiende armoede. Benkan blijft als opleidingscentrum dus extra steun nodig hebben van buiten uit.
Probleempunten:
15 december 2018  Teriya op de Sociale Kerstmarkt van Tervuren
Ook onze aanwezigheid op de Sociale Kerstmarkt in Tervuren is een traditie geworden. Door de winterse sfeer en het koude weer was de koffie minder in trek; maar toch waren veel bezoekers geïnteresseerd in de info die ze over ons project kregen.