© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
2020
Teriya

Door de coronacrisis werden de meeste van onze  jaarlijks terugkerende activiteiten in België afgelast: geen Teriyadag, noch kerstmarkten en geen opdrachten voor scholen of voor organisaties.

Het netwerk Mali-Burkina stuurt nu regelmatig nieuws van de verscheidene projecten per email maar samenkomen zit er niet in.

Ook het jaarlijks werkbezoek aan het project te Bamako , altijd een belangrijk moment van samenwerking waar concrete afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van het project,  kon niet doorgaan.

Wel is er steeds meestal eenmaal per week telefonisch en email contact met de directie van Benkan en is er een maandelijkse zoom-meeting met Adiza, de consulente van Benkan, die nu steeds meer het project stuurt.


Benkan

Half maart tot begin juni 2020: centrum gesloten

Door de coronacrisis ging het centrum dicht. Bij de heropening naaiden de meisjes zelf mondmaskers en de belangrijkste covid-regels over gepaste hygiëne werden relatief goed opgevolgd. Door de crisis kwamen veel families in financiële nood. Daarom werd het schoolgeld met 20% verlaagd en gingen de lesgeefsters van Benkan bij de ouders aan huis om hen te overtuigen hun dochter na de heropening terug naar school te sturen. Zo hebben ze kunnen vaststellen waar de nood het grootst is. Met de steun van Teriya zullen de meest behoeftige leerlingen een beurs worden toegekend . Een deel van de opbrengst van de verkoop van het water van de nieuwgebouwde watertoren gaat naar dit fonds.
September 2020: aanvang van de tweede reeks “causeries” 
Voordrachten over thema's als kindhuwelijken, hygiëne, ongewenste zwangerschap, familie-planning, infectieziekten enz. voor  alle ‘apprenantes’. De lessen worden gegeven door Mr. Diarra, hoofd van een medisch centrum in  Bamako. Ina, een verpleegkundige, dochter van een stafmedewerker, assisteert; zij vertaalt de soms moeilijke boodschap naar het eenvoudigere niveau van de meisjes.  En ook de buurtbewoners worden nu bij dit project betrokken: op twee voordrachten over gelijkaardige thema's kwamen telkens 70 vrouwen uit de buurt. 

2 infosessies over het gebruik van “soude caustique”  (natriumhydroxide) worden georganiseerd in het centrum. Dit product wordt aangewend bij kleurfixatie  van textiel. Vaak lopen jonge kinderen die bij hun moeder spelen tijdens het verven, erge brandwonden op. Deze vorming wordt gegeven met medewerking van Dr. Sadio, chirurg aan het Hôpital du Mali.
Oktober 2020: aanloop tot de opleiding tot zelfstandige onderneemsters
Onderhandelingen zijn gestart met AJA-Mali, een NGO die jongeren een professionele vorming aanbiedt en hen helpt bij tewerkstelling. AJA is bereid de afgestudeerde leerlingen van Benkan die interesse tonen,  een vorming tot zelfstandige onderneemsters aan te bieden. Enkele geperfectioneerde naaimachines werden reeds aangekocht en het lokaal waar de lessen kunnen gegeven worden,  is klaar.
November 2020:  contactvergadering met Swisscontact-Mali
Veertig oudleerlingen van Benkan die meestal in de buurt van het centrum wonen, kwamen vol enthousiasme luisteren naar Swisscontact. Deze NGO ondersteunt beginnende onderneemsters met begeleiding en een startkapitaal.  Adiza, onze consulente, speelt een centrale rol in deze samenwerking
Een huis voor Boubacar
Boubacar, de leraar algemene vorming en de man die de boekhouding doet, heeft met een lening van Teriya een huis gekocht in de buurt van het centrum. Zo zal hij dichter bij zijn werk wonen en beter toezicht kunnen houden.