© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
2019
14 en 20 februari: Mondiale vorming in scholen te Tervuren
In 2 basisscholen van Tervuren (GBS en GO)  geeft een bestuurslid van Teriya aan de leerlingen van 3 klassen in het 6de leerjaar  een  PP-presentatie met uitleg over  het  leven van de vrouwen in Djélibougou die een  opleiding volgen in het project Benkan. De kinderen organiseren een spaaractie met koffie en koffiekoeken voor het project.
Maart 2019:  Installatie van de watertoren
Na het boren van een waterput werd in maart een waterreservoir met waterpomp die op zonnepanelen werkt, geïnstalleerd door de firma Yandalux van Bamako in samenwerking met Ingenieurs zonder Grenzen. Water is een kostbaar goed in de  nieuwe wijk Djélibougou. Voortaan zal niet enkel het centrum maar ook de buurt van dit water kunnen genieten.
9 maart 2019: Samenkomst van het Netwerk Mali-Burkina
Teriya is actief in het netwerk Mali-Burkina Faso; dit zijn een 15-tal solidariteitsgroepen die één keer per jaar samenkomen en regelmatig info per mail uitwisselen over Mali en Burkina-Faso.  Het doel is te leren uit elkaars ervaringen. Dit jaar kwamen we samen in “Den Deigem” te Mechelen.
4 April 2019: Infoavond voor Groen Rotselaar
Groen Rotselaar nodigde ons uit voor een infoavond in de “ Mena” over het  project Benkan  in Bamako. Aan de hand van een PowerPoint werd de situatie van de kansarme vrouwen  toegelicht en  onze werking in Mali.
28 april 2019: de jaarlijkse Teriyadag
Na een jaar onderbreking werd  de  ontmoetingsdag met  spaghettimaal dit keer georganiseerd in het Administratief Centrum op de markt van Tervuren. Dit bleek een goede lokatie. Zo kregen onze gasten de kans ook het vernieuwde AfricaMuseum te bezoeken. Met meer dan 100 zaten we aan tafel voor het spaghettimaal. De zaal was mooi opgezet met de nieuwe infoborden die Willemien voor ons ontwierp. Grote belangstelling was er voor de getuigenissen van de medewerkers die in december 2018 in Mali op werkbezoek gingen.
Mei 2019 : Start van « Les Causeries du Vendredi »
Le docteur Diarra, een medewerker van het Rode Kruis is een reeks 'causeries' gestart op vrijdag, en dit eenmaal per maand. Thema's zijn: vroegtijdige huwelijken, tienerzwangerschappen en familyplanning. Dit initiatief wordt enthousiast ontvangen door de meisjes en Benkan wenst deze vormingen verder te zetten met ook andere thema’s en ze open te stellen voor de mensen van de buurt. 

19 november 2019: Verenigingenbeurs Rotselaar
In de zaal “Sportoase” van de gemeente Rotselaar stond Teriya  met een infostand. Zo krijgen de nieuwe bewoners van de gemeente de kans kennis te maken met onze werking.
17 november 2019: Wereldmarkt Oud-Heverlee
Naar goede traditie wordt ons project er vertegenwoordigd met een infostand. We serveren koffie en gebakjes en verkopen er kerstgeschenkjes. Oud-Heverlee is een van de drie gemeentes die Benkan sinds de aanvang van het project trouw gesteund heeft.
23 november-5 december 2019: Werkbezoek Bamako
Vier leden van Teriya en Jul van IzG gingen dit jaar op werkbezoek. Met de directie van Benkan werd de boekhouding besproken en werd tijdens de werksessies geluisterd naar de problemen en de noden die de lesgeefsters ondervinden.
Tijdens het laatste jaar schreven minder meisjes zich in voor de verfopleiding omdat de vraag naar traditionele stoffen afneemt. Het inschrijvingsgeld wordt vanaf 2020 iets verlaagd en de opleiding gediversifieerd: Sirah is bereid een zeep-atelier te starten. De infrastructuur van het centrum leent zich ertoe en de investering voor het opstarten van het atelier kan Benkan dragen. Teriya is bereid financieel bij te springen zolang het om opleiding van kansarme vrouwen gaat.
Met dr. Diarra, een medewerker van het Rode Kruis, werd afgesproken  ‘les causeries du vendredi’, infosessies met als thema vroegtijdige huwelijken, ongewenste zwangerschappen, familyplanning, vrouwenbesnijdenis… uit te breiden naar een breder publiek want vrouwen uit de buurt van het centrum vragen ook deel te kunnen nemen.
Verder zal dr. Diarra in overleg met een chirurg van Hôpital du Mali van Bamako een infomodule opstellen over de gevaren van het gebruik van natriumhydroxide (soude caustique) bij kleurfixatie in de teinturerie. Vaak lopen kinderen  die  in de buurt van hun moeder spelen zware letsels op aan de slokdarm. Ook hierover wil Benkan infosessies organiseren voor vrouwen uit de buurt.
Adiza, de consulente die de formatrices begeleidt, zal contacten organiseren met vrouwen die een naaiatelier hebben opgericht , zodat de meisjes reeds tijdens hun opleiding uit hun ervaring kunnen leren hoe een eigen atelier op te starten indien ze dit willen.
De waterput en watertoren zijn nu functioneel. Doordat de pomp op zonne-energie werkt is Benkan en ook de buurt de dag door van water voorzien, ook tijdens de vele ‘coupures de courant’. Ondertussen zijn kranen en tellers geplaatst voor distributie naar de buurt.
En ter gelegenheid van ons bezoek was het feest van de diploma-uitreiking.
Op het plein aan de poort stond een tent waar de notabelen van de wijk, de burgemeester, de imam, de voorzitter van de gilde van de maîtres tailleurs en vrouwen uit het wijkbestuur zich installeerden, omgeven door ouders, allen op hun best, met rond hen een schare nieuwsgierige kinderen. Met muziek, toespraken en toneel werd het feest kleur bijgezet. Ook Teriya kwam aan het woord, alles door de TV opgenomen en ieder van ons werd in een passend Malinees pak uitgenodigd één van de meisjes haar diploma te overhandigen. Een feest waar het centrum warmte uitstraalde naar de hele buurt.