© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
Het opleidingscentrum van BENKAN

Voor 75 kansarme meisjes en vrouwen te Bamako, Mali.
Naaien, borduren, textielverven & alfabetisering

Prijsuitreiking

In april 2018 werden een 30-tal vrouwen gediplomeerd tijdens een schoolfeest met de plaatselijke autoriteiten.
Sociale Kerstmarkt te Tervuren

Daar verwachten we jullie op 15 december 2018 en vertellen over het belang van deze opleiding voor de meisjes en de vooruitgang van het project. We verkopen Malinese artisanale producten ten voordele van Benkan.

Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
IBAN: BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB
met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya”
Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling in het begin van het jaar dat
volgt op de gift.


U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest)
IBAN: BE 57 9793 3658 3335
BIC: ARSPBE22

Het Teriya-team
Anne, Julia, Linda, Moniek, Paula, Paul, Rebekka en Renate


Contact: 016/583448
Surf naar onze website voor meer info over onze werking: www.teriya.be
De consultancy van Adiza

Ondertussen werkt Adiza, de consulente, met de formatrices en Boubacar in regelmatige werksessies over de evaluatie van het project en de toekomstvisie. Het doel is een 5-jarenplan op te stellen zodat de continuïteit van het project gegarandeerd wordt.
Werkbezoek

Eind november 2018 gaan drie leden van Teriya naar Bamako voor het jaarlijkse werkbezoek van 2 weken naar Bamako. Hun reis en kosten betalen ze natuurlijk volledig zelf. De aandacht zal dit jaar gaan naar het uitwerken van de begeleiding van startende naaiateliers van afgestudeerden, waarvoor ook ruimte op de bovenverdieping voorzien is en de begeleiding die de consulente Adiza geeft aan de formatrices. Tegelijk zal ‘Ingenieurs zonder Grenzen’ verder overleg hebben met Yandalux, de Malinese firma, die instaat voor de aanleg van de waterput en de zonnepanelen.
Afwerking van de bovenverdieping

De afwerking van de bovenverdieping is klaar: vloer, bepleistering van muren, verlichting, ramen en deuren. Nu zoeken we financiering voor de meubilering, de aankoop van bijkomende naaimachines en didactisch materiaal.
Verder plannen we met Benkan om zonnepanelen op het dak te plaatsen en een waterput te boren. Hiervoor wordt een dossier ingediend bij de Provincie West-Vlaanderen.


Vredesmarkt Oud-Heverlee

Kom zeker langs op 18 november 2018 in de zaal “De Roosenberg”: we staan er met koffie, taart en kerstgeschenkjes.

Op 27 mei: liep het Bureau Bas Smets de 20 km door Brussel voor het goede doel:
“BBS ‘Runs for Mali - Teriya”.
Bas liep er met zijn medewerkers ten voordele van Benkan. Het Bureau Bas Smets helpt al jaren ons project door praktische medewerking, zoals het tekenen van de bouwplannen.

Dank aan alle sponsors
Naast de steun van onze sympathisanten werd de afwerking van de verdieping mogelijk door de bijdrage van:
de gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking van Oud-Heverlee, Rotselaar en Tervuren
de Provincie West-Vlaanderen.
Speciale dank gaat naar Ingenieurs zonder Grenzen en het Bureau Bas Smets die ons helpen bij het opstellen van de bouwplannen en de opvolging van de bouw.
En ook aan ‘de RuimteVaart’, die zo vriendelijk zijn ons jaarlijks hun lokalen ter beschikking te stellen voor onze Teriya-dag.