© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
Het opleidingscentrum van BENKAN

Voor 75 kansarme meisjes en vrouwen te Bamako, Mali.
Naaien, borduren, textielverven & alfabetisering

Dit project wordt dit jaar gerealiseerd met de steun van de GROS van Oud-Heverlee, Tervuren en Rotselaar en de Provincie West-Vlaanderen.
En door onze sympathisanten die naast financiële steun, ook interesse tonen voor het project. We danken hen voor de steun.

Laat je warm hart spreken in deze kerstdagen

Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
IBAN: BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB
met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya”
Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling in het begin van het jaar dat
volgt op de gift.


U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest)
IBAN: BE 57 9793 3658 3335
BIC: ARSPBE22

Het Teriya-team
Anne, Julia, Linda, Moniek, Paula, Paul, Rebekka en Renate


Contact: 016/583448
Surf naar onze website voor meer info over onze werking: www.teriya.be


En noteer reeds de volgende ontmoetingsdag in een nieuwe locatie:

Zondag 28 april 2019: Teriyadag: wandel- en fietsdag met spaghettimaal te Tervuren en bezoek aan het AfricaMuseum.

Het werkbezoek december 2018
Het werkbezoek met Julia, Linda, Moniek en Jul, was helemaal in het teken van de vriendschap die onze vzw Teriya in de loop der jaren met de mensen van BENKAN heeft opgebouwd. Een warm onthaal en een sfeer van vertrouwen en openheid. Benkan is een grote familie voor Teriya geworden. Gedurende 10 dagen werden alle aspecten van het opleidingscentrum besproken: beheer en organisatie, capaciteitsopbouw, werving en opleiding van toekomstige medewerkers, het onderhoud van het nieuwe gebouw. De financiële situatie werd grondig en transparant uitgelegd. Ondertussen besprak Jul met de aannemer de nodige verbeteringen aan de bouw.


Het werkbezoek december 2018

Het werkbezoek met Julia, Linda, Moniek en Jul, was in het teken van de vriendschap die onze vzw Teriya in de loop der jaren met de mensen van BENKAN heeft opgebouwd: een warm onthaal en een sfeer van vertrouwen en openheid. Benkan is een grote familie voor Teriya geworden. Gedurende 10 dagen werden alle aspecten van het opleidingscentrum besproken: beheer en organisatie, capaciteitsopbouw, werving en opleiding van toekomstige medewerkers, het onderhoud van het nieuwe gebouw. De financiële situatie werd grondig en transparant uitgelegd. Ondertussen besprak Jul met de aannemer de nodige verbeteringen aan de bouw.

Pluspunten zijn:
de bouw is nu af en de bovenverdieping ingericht met meubilair en 22 naaimachines.
een waterput is geboord. Jul van IzG, heeft met de lokale firma Yandalux, die instaat voor de aanleg van de waterput, afspraken gemaakt voor de installatie van een pomp aangedreven door zonnepanelen en een waterreservoir.
een plan wordt opgesteld voor ‘les causeries du vendredi”: sprekers zullen de meisjes informeren over hygiëne, gezonde voeding, voortijdige zwangerschap en rechten van de vrouw in het gezin. Een wekelijkse sportles staat ook op het programma. Teriya is bereid dit te financieren.
de lesgevers besteden heel wat tijd buiten de lesuren aan hun ‘rôle de papa et maman’: frequente huisbezoeken aan de ouders van ‘apprenantes’ die problemen hebben.
meer en meer raakt de buurt bij het project betrokken; omwonenden vragen nu zelf om opleiding. Dit aspect wordt bestudeerd
de omkadering door de consulente Adiza versterkt het team en creëert openingen voor samenwerking met gelijkaardige opleidingscentra en naaiateliers.
Probleempunten:
de vraag naar traditioneel geverfde stoffen is sterk verminderd door de invoer van goedkopere bazin uit China. Onze formatrice teinturerie volgt nu een vorming in het gebruik van organische kleurstoffen.
ook naar borduurwerk is minder vraag door de economische situatie en de groeiende armoede. Benkan blijft als opleidingscentrum dus extra steun nodig hebben van buiten uit.
Een feest voor Teriya
Als  besluit van het werkbezoek organiseerde Benkan met de apprenantes en het Benkan-netwerk in het centrum  een feest voor Teriya. Mensen uit de buurt hielpen de maaltijd klaarmaken (‘riz gras’ en een sucrerie). Er werd muziek gemaakt en gedanst. Werkelijk een feest van vriendschap.
Ondertussen in het Noorden

het fairtrade-ontbijt te Rotselaar in september was ten voordele van Benkan. Teriya hielp bij de organisatie; een 250 mensen kwamen ontbijten.
Groen+ Tervuren organiseerde in september een spaghettiavond. De opbrengst gaat naar Teriya. Wij waren er met een stand.
Ook op de Vredesmarkt in Oud-Heverlee waren we in november aanwezig en op de Sociale Kerstmarkt van Tervuren op zaterdag 15 december 2018 van 16u tot 21u zullen we de kou trotseren met een stand.
In de loop van februari 2019 geven we infolessen over ons project op 2 basisscholen te Tervuren.