© 2021 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
Jouw steun maakt het verschilWerkbezoek eind januari 2022
Drie leden van ons bestuur gingen op werkbezoek. Voor de directie van Benkan is het belangrijk dat we in persoonlijke ontmoetingen het project bespreken. Dit jaar was meer spartaans: we logeerden niet meer in het hotelletje Le Wa maar op het centrum zelf; een klaslokaal was ingericht tot kleine slaapzaal met drie bedden en de maaltijden bestonden voor een groot deel
uit brood met banaan en wat beleg, thee en 's middags een Malinese  ‘riz sauce’. Maar de menselijke warmte was er niet minder om. In januari 2023 gaan we opnieuw naar Bamako. De stad is relatief veilig hoewel erbuiten moeilijk kan gereisd worden.  
Het bezoek werd bekroond met het feestje van de diploma-uitreiking, waar de ouders en de notabelen van de commune aanwezig waren.
Het Opleidingscentrum van BENKAN voor kansarme meisjes en vrouwen te Bamako, Mali. Naaien, textielverven & alfabetisering
De Teriya-namiddag op 24 april 2022
Op deze  eerste bijeenkomst met spaghetti-maal na de coronacrisis waren een 90- tal volwassenen aanwezig. Het was voor het Teriya-team belangrijk weer persoonlijk contact te hebben met onze sympathisanten en toelichting te kunnen geven over de werking. In april volgend jaar komen we opnieuw samen.

De basisopleiding en de vervolgopleiding
De basisopleiding snit en naad  en de vervolgopleiding - le perfectionnement- verlopen als gepland. In januari 2022 is een 2e groep meisjes onder leiding van Adama Keďta met deze vervolgopleiding gestart. De lessen worden nu op zaterdag gegeven.  Een deel van de cursus  wordt besteed aan het beheren van een eigen naaiatelier: de cursistes leren prijzen bepalen, facturen maken en  een eenvoudige boekhouding opstellen.  Adama werkt samen met Boubacar voor dit deel van het programma. Een 12-tal meisjes volgt deze lessen maar ook vroegere afgestudeerden schrijven zich in. Een derde reeks van 30 lessen begint in december. De opbrengst van de verkoop van de  afgewerkte producten , hoe nederig ook, wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw naaimateriaal. Verder meldt Adiza, de coördinatrice, ons  dat heel wat meisjes in de naaimachine-zaal komen werken “et ça se passe bien!” Voor de beide vormingen, basis- en vervolgopleiding, zijn in het totaal 70 meisjes ingeschreven.

Versterken van de weerbaarheid van jonge vrouwen
Eén van de objectieven van Benkan is de meisjes die ze vormen, weerbaar en zelfstandig maken. Eén aspect is ze bewust maken van het fysisch en psychisch geweld dat gegroeid is uit tradities . Vanaf juli geven Mr Ballo en Mme Touré van AMSOPT, (Association Malienne pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles, wat GAMS is in België)  10 voordrachten met debat over gendergerelateerd geweld met thema's als  besnijdenis bij de vrouw, seksueel geweld,  gedwongen huwelijk en info over diensten waar jonge vrouwen hulp kunnen krijgen. De meisjes hebben de eerste sessies met grote aandacht gevolgd en lang gedebatteerd. Het was een gelegenheid openlijk te kunnen spreken over zaken  waar vaak een taboe over ligt.

Invoer van natuurvriendelijke verfstoffen
In september is een cursus van 8 sessies 'traditioneel textielverven met indigo' voor 5 cursisten gestart. Met Eric, un artiste, die een eigen atelier heeft, leren de meisjes stoffen verven met een kleurstof die gewonnen wordt uit planten en  die milieuvriendelijker en minder schadelijk voor de gezondheid is dan de tot nu toe gebruikte verfstoffen. Ze  maken vooral sjaals, gordijnen, servetten en tafellakens die ten voordele van Benkan verkocht worden.
Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB
Met vermelding: “Gift aan LzG - Teriya”
Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling.
Een gift van € 40 kost je slechts € 22.

U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw
(zonder fiscaal attest) :
BE 57 9793 3658 3335
BIC ARSPBE 22


Het Teriya-team
Anne, Julia, Jul, Moniek, Mien, Linda, Paula, Paul, Rebekka
Contact: 016/583448
Bouw van een verkooppunt
De bouw van een paviljoen van  20 m˛ is gepland.  Het wordt het verkooppunt van de gemaakte producten (van de vormingen door Adama en Eric) en een ontmoetingscentrum voor de vrouwen uit de buurt. Ook wat thuis gemaakt wordt, kunnen ze er verkopen. Sira organiseert de verkoop. Association Femmes d'Europe, een filantropische organisatie van vrouwen uit 20 Europese landen, financiert dit project.

En ook dit
Benkan heeft nood aan enkele laptops. Deze worden ingezet in de werking van het secretariaat. En ook is er vraag naar katoenen stoffen. Geef ons maar een seintje.

Volgende maand komt Adiza, coördinatrice bij Benkan,  voor haar werk naar Duitsland. Op een tussenstop in België zullen we met haar aan tafel zitten om het project te bespreken.


Dank aan onze sponsors Dit project wordt dit jaar gerealiseerd met de steun van de GROS van Tervuren, Rotselaar, de 4de Pijler, DHGOHG en door onze talrijke sympathisanten die naast financiële steun ook interesse tonen voor het project. Onze speciale dank voor de 12 Peters en Meters die het project ondersteunen.