© 2021 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
Het opleidingscentrum van BENKAN voor kansarme meisjes en vrouwen te Bamako naaien, borduren, textielverven & alfabetisering


Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
IBAN: BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB
met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya”
Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling in het begin van het jaar dat
volgt op de gift.


U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest)
IBAN: BE 57 9793 3658 3335
BIC: ARSPBE22

Het Teriya-team
Anne, Julia, Linda, Moniek, Paula, Paul, Rebekka en Renate


Contact: 016/583448
Surf naar onze website voor meer info over onze werking: www.teriya.beDe gemeentelijke raden voor ontwikkelingssamenwerking van Oud-Heverlee, Rotselaar en Tervuren
De Provincie West-Vlaanderen.
En door onze sympathisanten die naast financiële steun, ook interesse tonen voor het project. We danken hen voor de steun.


De economische malaise door corona
Ook in Mali houdt corona lelijk huis. De eerste golf bleek aanvankelijk niet zo erg als gevreesd: er kwam een lockdown  midden maart, maar dan kon begin juni het centrum met gepaste maatregelen terug open. De meisjes naaiden zelf mondmaskers en de belangrijkste covid-regels over gepaste hygiëne werden goed opgevolgd. Ondertussen dreigt een nieuwe golf van besmetting. Vorige week verloren twee van onze medewerkers een nauw familielid. In de hospitalen zijn er geen voorzieningen voor covid-patiënten. Sociale vangnetten als ziekteverzekering, sociale uitkeringen of ziekteverlof bestaan er nauwelijks. Door het stilvallen van de informele economie zien mensen hun inkomen drastisch dalen. Activiteiten zoals het gaan wassen van kleren, het openhouden van een straatwinkel, de verkoop van water, alles brengt veel minder op.   Het gevolg is dat de families het schoolgeld voor hun dochter niet meer kunnen betalen en zo zagen de minstbedeelde  meisjes hun kansen op onderwijs vaak voor goed verdwijnen, want eens van school bestaat het gevaar dat ze geen  opleiding meer kunnen volgen wat ook kan leiden tot een vroegtijdig huwelijk. Mali is volgens de UNHCR een land waar meer dan de helft van de meisjes (53 procent) voor de leeftijd van 18 jaar in het huwelijk treedt.
Sponsoring

Dit project wordt dit jaar gerealiseerd met de steun van:
om met andere meters en peters een bedrag van €7.200 per jaar samen te brengen waarmee we de lonen van de leerkrachten maandelijks kunnen betalen. Zo kan Benkan een kwaliteitsvolle opleiding verzekeren voor de 70 kansarme meisjes die bij hen een opleiding volgen.
Meters en peters gezocht

De opleiding: Benkan creëert kansen voor jonge vrouwen in kwetsbare situaties, in Djélibougou, een buitenwijk van Bamako. Meisjes die weinig scholing genoten, leren er naaien, borduren en verven van textiel.
Ook krijgen ze een basisopleiding alfabetisering en worden ze geholpen in het zoeken naar werk. Dit opleidingscentrum wordt gesteund door de vzw Teriya.
De resultaten: sinds de oprichting van het
centrum, nu 8 jaar geleden, hebben reeds honderden vrouwen de opleiding gevolgd. Met het getuigschrift Benkan kunnen ze aan de slag in naaiateliers in de stad of kunnen ze zich zelfstandig vestigen of voorzien ze hun eigen gezin van kleren. Zo draagt Benkan bij aan een waardig bestaan dat de emancipatie van vrouwen verhoogt.

Duurzaamheid: Teriya vzw en Benkan werken continu aan de duurzaamheid ter plaatse. Op dit vlak is al heel wat gerealiseerd: de kwaliteit van de opleidingen met follow-up, de bouw van een centrum met uitgeruste klaslokalen, de boring van een waterput, de verankering in de wijk en het betrekken van de omwonenden bij het project.
Geld waarvoor? Het centrum krijgt geen staatssteun, de verkoop van naaiproducten is klein, veel vrouwen slagen er niet in maandelijks het schoolgeld te betalen. Benkan slaagt erin om, ondanks de vele moeilijkheden, de werkingskosten van het opleidingscentrum zelf te betalen. Teriya engageert zich voor de uitbetaling van de lonen.

De loonkost van 4 leerkrachten is €7.200 per jaar. Dit is €150 per maand, €7 per dag per leerkracht. Deze som bereiken we als

• 15 mensen €40
• of 30 mensen €20
• of 60 mensen €10 per maand storten.


Steun met een doorlopende opdracht
naar keuze!
Waarom?
We werken in de hoofdstad van Mali rond de versterking van de vrouwen in een politiek moeilijke situatie. Financiële zekerheid
geeft het centrum houvast en perspectief om goed te kunnen werken.

Wordt U meter of peter?
U kan een doorlopende maandelijkse opdracht voor een bepaald bedrag geven via de projectrekening van Teriya bij Leraars zonder Grenzen:

BE48 5230 8027 2427

met vermelding “Gift aan LzG voor Teriya”.
Vanaf €40 op jaarbasis krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling. Voor een gift van €40 betaal je eigenlijk maar €22.

Geef deze informatie gerust door aan andere mensen die peter of meter willen worden.
Kerstmis 2020
Studiebeurzen voor de armste meisjes
Benkan heeft tijdens de lockdown contact onderhouden met hun ‘apprenantes’: ze zijn bij de ouders aan huis geweest om hen te overtuigen hun dochter toch naar school te sturen en hebben zo kunnen vaststellen waar de nood het grootst is. Het inschrijvingsgeld en de maandelijkse bijdrage werden verlaagd. En in overleg met Teriya wordt een systeem opgezet waarbij een beurs wordt toegekend aan de meest behoeftige leerlingen. Een deel van het fonds zal Benkan zelf halen uit de opbrengsten van de verkoop van het water van hun nieuwgebouwde watertoren.
Bijkomende vormingen
In de loop van 2020 gingen in het centrum een tweede reeks “Causeries” door: voordrachten voor  alle ‘apprenantes’ over thema's als kindhuwelijken, hygiëne, ongewenste zwangerschap, familie-planning, infectieziekten enz. Voor deze voordrachten is heel veel interesse bij de meisjes. Hier kunnen ze deze gevoelige thema’s onder elkaar bespreken.  De lessen worden gegeven door Mr.  Diarra, hoofd van een medisch centrum in  Bamako. Ina, een verpleegkundige, dochter van een stafmedewerker, assisteert; zij vertaalt de soms moeilijke boodschap naar het eenvoudigere niveau van de meisjes. En ook de buurtbewoners worden nu bij dit project betrokken: op twee voordrachten over gelijkaardige thema's kwamen telkens 70 vrouwen uit de buurt. Naar Adiza, de consulente die het Benkan-team adviseert,  ons meldt, kwam het tot heel geanimeerde uitwisselingen. En de vrouwen uit de buurt verwachten in de toekomst meer van dergelijke samenkomsten.

Rond het gebruik van “soude caustique”  (natriumhydroxide) worden sessies georganiseerd in het centrum. Dit product wordt aangewend bij kleurfixatie  van textiel. Vaak lopen jonge kinderen die bij hun moeder spelen tijdens het verven, erge brandwonden op. Deze vorming wordt gegeven met medewerking van Dr Sadio, chirurg aan het Hôpital du Mali.
Aanloop tot de opleiding tot zelfstandige onderneemsters 
Adiza is in onderhandeling met AJA -Mali, een NGO die jongeren een professionele vorming aanbiedt en hen helpt bij tewerkstelling. AJA is bereid de afgestudeerde leerlingen van Benkan die interesse tonen,  een vorming tot zelfstandige onderneemsters aan te bieden. Enkele geperfectioneerde naaimachines werden reeds aangekocht en het lokaal waar de lessen kunnen gegeven worden,  is klaar. Een verdere stap kan de hulp van Swisscontact-Mali zijn. Deze NGO ondersteunt beginnende onderneemsters met begeleiding en een startkapitaal. In november had Swisscontact op het centrum een eerste vergadering met 40 afgestudeerde meisjes uit de buurt.
De rol van Teriya in dit hele verhaal is essentieel.
Willen we voor deze vrouwen en kansarme meisjes verder opleiding voorzien, dan moeten we hen moreel en financieel blijven steunen. Het is een goede zaak dat Benkan  dank zij onze sympathisanten en sponsors een eigen gebouw met een behoorlijke uitrusting  heeft kunnen verwerven en geen huurgeld meer hoeft te betalen. Maar nu moeten we verder, vooral  in deze coronatijden waar veel mensen hun inkomen zien verminderen. Ook bij ons vielen door corona de jaarlijkse inkomens verwervende  Teriya-activiteiten weg.
Hieronder vind je nogmaals de Meter-en Peterbrief. Met deze bijdrage kunnen we de lonen van de lesgevers verzekeren.

En ook dit nog: Boubacar, de leraar algemene vorming en de man die de boekhouding doet, heeft met een lening van Teriya een huis gekocht in de buurt van het centrum. Zo zal hij dichter bij zijn werk wonen en beter toezicht kunnen houden.

Dit project wordt dit jaar gerealiseerd met de steun van de GROS van Oud-Heverlee,Tervuren, Rotselaar en Tournée Mondiale Halle, de 4de Pijler en door onze talrijke sympathisanten die naast financiële steun ook interesse tonen voor het project. We danken hen voor de steun.

Laat je warm hart spreken in deze kerstdagen
Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
IBAN: BE 48 5230 8027 2427
BIC: TRIOBEBB
Met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya”

Vanaf € 40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling. Uitzonderlijke belastingvermindering van 60% op je bijdrage vanaf 40 € in 2020

U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest):
IBAN: BE 57 9793 3658 3335

Het Teriya-team Anne, Julia, Linda, Moniek, Paula, Paul, Rebekka en Renate