© 2021 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
Jouw steun maakt het verschilWerkbezoek eind januari 2023
Drie leden van ons bestuur gingen op werkbezoek. Deze persoonlijke ontmoetingen met de leden van Benkan en de besprekingen van het project zijn  belangrijk voor een goede samenwerking. Onze Teriya-leden logeerden in een klaslokaal van het opleidingscentrum; een boeiende ervaring want je zit te midden van het kleurrijke dagelijkse  leven in een Malinese wijk, ver van het centrum van Bamako.
De besprekingen verliepen er in een zeer goede verstandhouding.
Het bezoek was zoals steeds de gelegenheid voor een diploma-uitreiking, waar de ouders en notabelen van de commune aanwezig zijn. In de loop van de 12 jaar dat Benkan vorming geeft, volgden ongeveer 720 jonge vrouwen een opleiding wat zeker voor velen een meerwaarde betekent.
Het Opleidingscentrum van BENKAN voor kansarme meisjes en vrouwen te Bamako, Mali. Naaien, textielverven & alfabetisering
De Teriya-namiddag op 23 april 2023


Op deze  bijeenkomst in het AC De Zevenster te Tervuren waren een 80-tal mensen aanwezig voor het spaghettimaal. Het was voor het Teriya-team belangrijk weer persoonlijk contact te hebben met onze sympathisanten en toelichting te kunnen geven over de werking.

De basisopleiding en de 'cours de perfectionnement'Adama Keïta, een ervaren formateur van een bekend naaiopleidingscentrum in Bamako, die ons sinds 2 jaar bijstaat,  is vorig jaar gestart met bijscholing van de formatrices Marie Anne en Esther in nieuwe naaitechnieken. Dit heeft een goed effect op het niveau en de methodologische aanpak van de cursus basisopleiding.
Voor de meisjes is de 3e cyclus van de “cours de perfectionnement” van 5 maanden  begonnen in februari 2023 met 12 afgestudeerde meisjes uit de basisopleiding en 8 meisjes uit de vorige 2 vormingen van Adama Keïta.
Een deel van deze cursus  wordt besteed aan het beheren van een eigen naaiatelier: de cursistes leren prijzen bepalen, facturen maken en  een eenvoudige boekhouding opstellen.  Adama werkt samen met Boubacar (de leraar die instaat voor de cursus algemene vorming) voor dit deel van het programma.
De opbrengst van de verkoop van de  afgewerkte producten, wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw naaimateriaal.
Voor de beide vormingen, basis- en vervolgopleiding, zijn  ongeveer 70 meisjes ingeschreven.

Versterken van de weerbaarheid van jonge vrouwen
Tijdens het vorig schooljaar heeft AMSOPT (Association Malienne pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles, wat GAMS is in België)  enkele voordrachten/ werksessies  gegeven over gendergerelateerd geweld. De meisjes werden na een inleiding uitgenodigd  zelf hun gevoelens en ideeën te verwoorden over thema's waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden.
Het programma van 10 voordrachten van dit jaar werkt deze thema's verder uit: family-planning, besnijdenis bij de vrouw, seksueel geweld, kinderhuwelijk… en info over diensten waar jonge vrouwen hulp kunnen krijgen.
Benkan wil de buurtwerking versterken en zal met Amsopt aparte voordrachten met gelijkaardige thema’s voor de vrouwen in de buurt organiseren. Na elke sessie is er een gesprek met de aanwezigen over hun noden vb. (info over medische hulp en alfabetisering). Sira contacteert hiervoor de vrouwenbewegingen in de wijk.


Het nieuwe paviljoen
De bouw van het nieuwe   paviljoen van  ongeveer 20 m² binnen de muren van het centrum is ondertussen klaar; enkel de binneninrichting is nog niet af. De bouw liep vertragingen op door de moeilijke politieke en economische situatie waarin Mali nu verkeert.  Het wordt het verkooppunt van de gemaakte producten en een ontmoetingscentrum voor de vrouwen uit de buurt. Ook wat thuis gemaakt wordt, kunnen ze hier verkopen.
De “Association Femmes d'Europe”, een filantropische organisatie van vrouwen uit 20 Europese landen, financierde deze bouw.
Dit project wordt dit jaar gerealiseerd met de steun van de GROS van Tervuren, Rotselaar, de 4de Pijler,  en door onze talrijke sympathisanten die naast financiële steun ook interesse tonen voor het project. We krijgen medewerking van Leraars zonder Grenzen. Onze speciale dank voor de 12 Peters en Meters die het project ondersteunen.

Onze projectrekening bij Leraars zonder Grenzen:
IBAN: BE 48 5230 8027 2427 (BIC: TRIOBEBB)
met vermelding (verplicht): “Gift aan LzG - Teriya”
Vanaf €40 krijgt u een attest voor fiscale vrijstelling. Een gift van €40 kost je slechts €22.
U kunt ook storten op de rekening van Teriya vzw (zonder fiscaal attest):
IBAN: BE 57 9793 3658 3335


Het Teriya-team
Anne, Julia, Linda, Moniek, Paula, Paul, Rebekka en Willemien