© 2018 Teriya, Nachtegaalstraat 29, 3110 Rotselaar, België
Webmaster: webmaster@teriya.be

Bezoek onze facebookpagina
Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebook pagina
16 juli 2012: oprichting van het netwerk Mali-Burkina
6 mei 2012: grote fietshappening en spaghetti-maal, een kille dag, maar enthousiast volk!
Onze jaarlijkse fiets- en wandeldag ten voordele van Benkan organiseren we opnieuw in Leren Ondernemen te Leuven. Hoewel het weer wat tegenvalt, komen toch heel wat fietsers en wandelaars ons project steunen. Het bezoek aan de Abdij van het Park onder leiding van de conservator is een meevaller. De dag door zijn verschillende solidariteitsgroepen die in Mali en Burkina Faso actief zijn te gast; met een standje en fotomateriaal geven ze uitleg over hun projecten in West-Afrika. Tijdens het spaghetti-maal stelt  Julia het nieuwe Benkan- vrouwenatelier voor. 
De volgende dag al vragen de vrouwen van Benkan ons hoe alles verlopen is. Ze leven mee met wat we hier ondernemen.
Maart 2012: vastenactie in de lagere school Sint-Jozef Heide Kalmthout
Renate maakt er de kleintjes warm voor de kansarme vrouwen in Bamako met een prachtig resultaat: 2500 €.
Februari 2012: Julia en Magda zijn op werkbezoek bij Benkan in Bamako
Julia bespreekt met Tolo, onze adviseur van Benkan, de werking en de financiering van het nieuwe centrum. En er is feest: de diploma-uitreiking voor de afgestudeerde cursisten! Magda geeft er gedurende 4 dagen een workshop over het operationaliseren van de ateliers. Julia bezoekt het nieuwe fietsatelier van Dra.

121
119
117
35
89
83
0000157707-2075-1_small
0000157706-2020-1_small
0000157706-2019_small
17 november 2012: Leraars zonder grenzen erkent Teriya-Benkan
Leraars zonder Grenzen erkent het project Teriya-Benkan en nodigt ons uit op haar projectenbeurs op 17 november 2012 te Aalst. Teriya staat er met een standje waar Benkan voorgesteld wordt. Het is een gelegenheid om met andere solidariteitsgroepen kennis te maken en na te denken over de zin van educatieve projecten in het Zuiden.
MALI - Wij zullen doorgaan!
De situatie in Mali is dramatisch. Het Noorden wordt bezet door extremistische islamisten en de helft van de bevolking is gevlucht. In de hele regio woedt een hevige hongersnood. Als gevolg van de politieke chaos werd de internationale hulp stopgezet. Een ramp voor de gewone mensen. Een aantal solidariteitsorganisaties die actief zijn in Mali en Burkina Faso hebben zich gegroepeerd en lanceren samen een oproep om de directe samenwerking met plaatselijke initiatieven verder te zetten en hun projecten te ondersteunen. Doorgaan, nu meer dan ooit!
Na de staatsgreep in Bamako en nadat de MNLA-Toearegrebellen in juli verdreven werden uit hun laatste bastion, is het noorden van Mali volledig in handen van Salafisten en andere jihadisten, verbonden met Al Qaeda (Aqmi). Ze vernietigen mausolea van moslimheiligen en schenden moskeeën, die erkend zijn als werelderfgoed. Ze hebben de sharia ingevoerd en terroriseren de plaatselijke bevolking. De scholen zijn gesloten, jongens mogen niet meer voetballen, vrouwen kunnen enkel nog volledig gesluierd de straat op, ze mogen niets meer kopen of verkopen op de markt, er mag niet meer gerookt of gezongen worden… Ruim 400.000 mensen zijn gevlucht.
Het grootste deel van de bevolking woont in de zuidelijke helft van het land waar het leven ‘min of meer’ zijn gewone gang gaat. ‘Min of meer’ want Mali is een Sahelland waar hongersnood heerst. De oogst is twee jaar na elkaar mislukt. Onder meer ten gevolge van de klimaatsverandering. De voedselvoorraden zijn vrijwel uitgeput en de prijzen zijn verdrievoudigd. En er is een sprinkhanenplaag op komst.
Deze problematiek wordt echter overschaduwd door de politieke situatie. Na de militaire staatsgreep in maart 2012 en de onstabiele situatie die eruit voortvloeide werd de meeste internationale hulp stopgezet. Een ramp voor de gewone mensen die in deze vreselijke omstandigheden moeten overleven.
Als kleine solidariteitsorganisaties (de zgn Vierde Pijler), actief in Mali en in Burkina Faso, zijn we er meer dan ooit van overtuigd dat we moeten doorgaan met het ondersteunen van deze mensen.
Wij ondersteunen plaatselijke, kleinschalige projecten, initiatieven die ontstaan uit een lokale dynamiek en gedragen worden door de gemeenschappen zelf. We steunen en bouwen
scholen, we laten waterputten aanleggen door plaatselijke putbouwers , we werken rond gezondheid en hygiëne, we zorgen ervoor dat kinderen naar school gaan en verstrekken studiebeurzen aan een aantal jongeren. We ondersteunen in de hoofdstad enkele moedige vrouwen die op hun beurt honderden meisjes vorming geven zodat ze op termijn in hun eigen behoeften kunnen voorzien.
We werken altijd in overleg met de lokale initiatiefnemers en medewerkers. Er is immers heel wat ondernemingszin en expertise aanwezig als mensen de kans krijgen om zich te bewijzen. Deze lokale initiatieven krijgen geen enkele overheidssteun.
De dingen lopen niet altijd zoals we - wij en onze Malinese partners- dat zouden willen. We leren, met vallen en opstaan, dat we niet altijd op dezelfde manier denken en werken als de Malinezen, en omgekeerd. Maar we leren ons ook inleven en komen - samen!- op die manier een heel eind verder. Sommigen bestempelen onze initiatieven als druppels op een hete plaat, wij zijn ervan overtuigd dat ze voor veel mensen een groot verschil maken. Ook voor onszelf. Wij hebben intussen heel wat van die mensen in de ogen gekeken, hebben er vriendschappen gesloten en hebben de enorme kloof tussen onze leefwerelden wat kleiner gemaakt.
Mali is een land met 13 miljoen inwoners en moet het zien te rooien met het budget van een gemiddelde Vlaamse stad. Dit volstaat niet om aan de meest essentiële behoeften te voldoen, laat staan om degelijk onderwijs of gezondheidszorgen aan te bieden. Door de negatieve berichten in de media groeit bij de publieke opinie en bij onze diverse overheden de twijfel of het nog zinvol is om projecten in deze regio te steunen . Het tegendeel is waar: hulp aan deze kleinschalige projecten is nu meer dan ooit nodig en doeltreffend. Ondanks de complexe situatie ter plaatse en ondanks de problemen om de eigen projecten en partners te gaan bezoeken zijn we vast van plan om door te gaan. We durven dan ook aan alle overheden in ons ‘welvarend’ landje met aandrang vragen om hun ondersteunende taak en verantwoordelijkheid opnieuw op te nemen en verder te zetten. Laat Mali nu niet vallen !
Netwerk Mali-Burkina: Aisso, Apatam, Fifala, Kanaga, Laafi, Mali-Ka-Di, Mali-Kanu, Teriya

Oktober 2012: Werkbezoek van Julia (Teriya) en Magda Mertens (Apatam) in Bobo - Dioulasso, Burkina Faso
Het stadje Bobo ligt op 10-uur busafstand van Bamako. Eind oktober 2012 werd er intens gewerkt tussen Marie Anne, Sira en Boubacar, (de Benkan-groep) en Julia en Magda over organisatieontwikkeling. Tolo,onze contactpersoon, nam deel op dag 3. De sfeer was heel positief, vol openheid en vertrouwen. Onze deelneemsters stelden 3 uitgebreide werkrapporten op.
Grosso modo investeert Teriya vooral in de opleiding en het verhogen van de kwaliteit van de vorming; Benkan staat in voor de ‘gestion’, de lokalen, de werkingskosten en de commercialisering.
Oprichting van het netwerk Mali-Burkina waarbij 8 solidariteitsgroepen aangesloten zijn, waaronder Teriya. Deze groep heeft de sterke wil haar projecten in Mali en Burkina Faso verder te ondersteunen ondanks het moeilijke politieke klimaat. De perstekst  “We zullen doorgaan” wordt opgesteld:
2012